Přejít k obsahu
     
Fakulta právnická
Západočeské univerzity v Plzni

The conference "State and law in the course of time" was cancelled
Mezinárodní konference Stát a právo v běhu času 2020  byla  Z R U Š E N A.
 23.3.2020

 22.1.2020
Mezistátní setkání kateder občanského práva
 22.10.2019

Patička