Přejít k obsahu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlášeno dodatečné kolo přihlášek ERASMUS 2019-2020, podrobnosti zde.

  • Podmínkou účasti je, že student neukončí ani nepřeruší během pobytu studium na ZČU.

  • Zaměření studia v zahraničí musí korespondovat s oborem studia na ZČU.

V přihlášce uvádějte:

  1. stručný životopis v češtině a v jazyce, ve kterém budete v zahraničí studovat;
  2. výčet předmětů na FPR ZČU s klasifikací, tj. vygenerovaný dokument z Portálu v pdf souboru (Průběh studia nebo zápisový list);
  3. jazykové znalosti, zkušenosti a zkoušky z jazyků (vše je nutno doložit kopiemi certifikátů, osvědčení, apod.);
  4. jiné dosavadní studijní pobyty, event. profesionální zkušenosti;
  5. adresu a koordinační údaje ke komunikaci (E-mail, telefon);
  6. formulář přihlášky programu ERASMUS vyplněný v počítači, nikoli ručně – více na http://international.zcu.cz  – naskenované průkazové foto na přihlášce nutné!

Pokud se student hlásí na více univerzit, odevzdá v jedné složce více přihlášek (každá musí mít konkrétně uvedenu univerzitu, na kterou se student hlásí; v případě úspěšného umístění bude na ZV rektorátu ZČU předána posléze konkrétní přihláška na školu, na kterou bude student vybrán).

 Přihlášky zasílejte E-mailem na sekretariát zahraničních vztahů

Ivaně Jurčové,  PC 314,  tel.: 377 637 441,  E-mail: jurcova@kup.zcu.cz ,

  a to nejpozději do 

 4. 10. 2019

 

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
proděkanka pro mezinárodní vztahy FPR ZČU

vyřizuje: Ivana Jurčová

 Přihláška programu Erasmus, dostupná na http://international.zcu.cz

Patička