Přejít k obsahu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. F R A N C I E

  UNIVERSITÉ DE LIMOGES
  2 místa na celý akademický rok, studium ve francouzštině 
  UNIVERSITÉ JEAN-FRANÇOIS CHAMPOLLION DE ALBI
  2 místa na celý akademický rok, studium ve francouzštině 
  INSTITUT D´ETUDES POLITIQUES DE TOULOUSE
  2 místa na celý akademický rok, studium ve francouzštině
 2. V E L K Á   B R I T Á N I E

  UNIVERSITY OF SOUTH WALES
  2 místa na celý akademický rok, studium v angličtině 
 3. I T Á L I E

  UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MILANO
  2 místa na celý akademický rok, studium v italštině  
  UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI UDINE
  1 místo na semestr, studium v italštině  
  UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PALERMO
  2 místa na celý akademický rok, studium v italštině
  UNIVERSITÁ DI TRIESTE
  2 místa na celý akademický rok, studium v italštině 
 4. S R N

  UNIVERSITÄT PASSAU
  6 míst na celý akademický rok, studium v němčině
  UNIVERSITÄT  BAYREUTH
  2 místa na celý akademický rok, studium v němčině  
  TECHNISCHE UNIVERSITÄT  DRESDEN
  2 místa na celý akademický rok, studium v němčině  
  ERNST-MORITZ-ARNDT-UNIVERSITÄT GREIFSWALD
  3 místa na semestr, studium v němčině  
  HOCHSCHULE FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG UND FINANZEN LUDWIGSBURG
  2 místa na semestr, studium v němčině 
 5. Š P A N Ě L S K O

  UNIVERSIDAD JAUME I
  2 místa na celý akademický rok, studium ve španělštině  
  UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
  2 místa na celý akademický rok, studium ve španělštině
  UNIVERSIDAD  PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA
  2 místa na celý akademický rok, studium ve španělštině  
  UNIVERSIDADE  DE VIGO
  2 místa na celý akademický rok, studium ve španělštině  
  UNIVERSIDADE DA CORUÑA
  2 místa na celý akademický rok, studium ve španělštině nebo angličtině
 6. P O R T U G A L S K O

  UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
  2 místa na celý akademický rok, studium v portugalštině nebo angličtině 
 7. T U R E C K O

  YEDITEPE  UNIVERSITY  ISTANBUL
  2 místa na celý akademický rok, studium v turečtině nebo angličtině  
  ANKARA UNIVERSITY   
  2 místa na celý akademický rok, studium v turečtině nebo angličtině  
  IZMIR  UNIVERSITY   
  2 místa na celý akademický rok, studium v turečtině nebo angličtině  
  YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY, ANKARA  
  2 místa na semestr, studium v turečtině nebo angličtině 
 8. M A Ď A R S K O

  UNIVERSITY OF SZEGED
  2 místa na celý akademický rok, studium v maďarštině, angličtině nebo němčině (NJ - jen částečně)  
  UNIVERSITY OF PÉCS
  2 místa na celý akademický rok, studium v maďarštině, angličtině nebo němčině  
  UNIVERSITY OF DEBRECEN
  2 místa na celý akademický rok, studium v maďarštině, angličtině nebo němčině (NJ - jen částečně) 
 9. R U M U N S K O

  UNIVERSITY OF BUCHAREST
  2 místa na celý akademický rok, studium v rumunštině, angličtině nebo francouzštině  
  ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY OF IAŞI
  2 místa na celý akademický rok, studium v rumunštině nebo angličtině 
 10. P O L S K O

  UNIWERSYTET  MARII  CURIE-SKŁODOWSKIEJ  LUBLIN
  4 místa na celý akademický rok, studium v polštině nebo angličtině  
  UNIWERSYTET  MIKOŁAJA  KOPERNIKA  TORUŃ
  2 místa na celý akademický rok, studium v polštině nebo angličtině    
  UNIWERSYTET  JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
  4 místa na celý akademický rok, studium v polštině nebo angličtině    
  UNIWERSYTET  ŁÓDZKI
  2 místa na celý akademický rok, studium v polštině nebo angličtině    
  UNIWERSYTET  IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
  4 místa na celý akademický rok, studium v polštině nebo angličtině   
 11. L O T Y Š S K O

  UNIVERSITY OF LATVIA, RIGA
  2 místa na celý akademický rok, studium v lotyšštině nebo angličtině 
 12. E S T O N S K O

  UNIVERSITY OF TARTU
  2 místa na celý akademický rok, studium v estonštině nebo angličtině 
 13. CH O R V A T S K O

  UNIVERSITY OF RIJEKA
  2 místa na celý akademický rok, studium v chorvatštině nebo angličtině  
  JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK
  2 místa na celý akademický rok, studium v chorvatštině nebo angličtině    
 14. B U L H A R S K O

  UNIVERSITY OF PLOVDIV
  2 místa na celý akademický rok, studium v bulharštině nebo angličtině 
 15. Ř E C K O

  ARISTOTLE  UNIVERSITY  OF  THESSALONIKI
  2 místa na semestr, studium v řečtině, angličtině nebo němčině  
 16. S L O V E N S K O

  UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVĚ
  3 místa na semestr  
  TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVĚ
  2místa na semestr  
  UNIVERZITA P.J.ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
  2 místa na semestr  
  UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
  2 místa na semestr

    
 • Podmínkou účasti je, že student neukončí ani nepřeruší během pobytu studium na ZČU.

 • Zaměření studia v zahraničí musí korespondovat s oborem studia na ZČU.

V přihlášce uvádějte:

 1. stručný životopis v češtině a v jazyce, ve kterém budete v zahraničí studovat;
 2. výčet předmětů na FPR ZČU s klasifikací, tj. vygenerovaný dokument z Portálu v pdf souboru (Průběh studia nebo zápisový list);
 3. jazykové znalosti, zkušenosti a zkoušky z jazyků (vše je nutno doložit kopiemi certifikátů, osvědčení, apod.);
 4. jiné dosavadní studijní pobyty, event. profesionální zkušenosti;
 5. adresu a koordinační údaje ke komunikaci (E-mail, telefon);
 6. formulář přihlášky programu ERASMUS vyplněný v počítači, nikoli ručně – více na http://international.zcu.cz  – naskenované průkazové foto na přihlášce nutné!

Pokud se student hlásí na více univerzit, odevzdá v jedné složce více přihlášek (každá musí mít konkrétně uvedenu univerzitu, na kterou se student hlásí; v případě úspěšného umístění bude na ZV rektorátu ZČU předána posléze konkrétní přihláška na školu, na kterou bude student vybrán).

 Přihlášky zasílejte E-mailem na sekretariát zahraničních vztahů

pí. Ivaně Jurčové (PC 314, tel.: 377 637 441, E-mail: jurcova@kup.zcu.cz ),

a to nejpozději do 

pátku 19.1.2018 do 10.00 hodin

 • Konkurzní řízení bude probíhat následně tak,  aby výsledky byly známy a spolu se zpracovanými přihláškami předány rektorátu ZČU do 15.2.2018.
 • Upřesňující údaje ohledně místa a času konání konkurzních pohovorů studenti obdrží po uzávěrce přihlášek.

 

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
proděkanka pro mezinárodní vztahy FPR ZČU

vyřizuje: Ivana Jurčová
v Plzni dne 15.12.2017

 Přihláška programu Erasmus, dostupná na http://international.zcu.cz

Patička