Přejít k obsahu

Uložiště studijních předpisů

Info pro absloventy z února 2020
Vyhláška děkana FPR č. 49D /2019
o uskutečňování doktorského studia
Návod Oxford English Testing
Poplatky za studium
Koleje a menzy 2019
Koleje harmonogram 4R/2019
Poplatky_vAkRoce2019-20_11R
Harmonogram_akRoku2019-20_1P
Uznání předmětů z předchozího studia na FPR
Uznání předmětů z jiné VŠ
Informace k předběžnému zápisu 2019-2020 proděkanka pro studijní záležitosti FPR
Pokyn prorektora pro studium 3P /2019 organizace předběžného zápisu 2019 - 2020
Rozhodnutí děkana FPR Postup při uznávání předmětů z předchozího studia
Vyhláška děkana FPR č. 37D /2019 uznávání zkoušek a zápočtů vykonaných v kurzech celoživotního vzdělávání pořádaných Fakultou právnickou ZČU v Plzni
Vyhláška děkana FPR č. 33D /2019
o státní závěrečné zkoušce - obhajoba diplomové nebo bakalářské práce
Přihláška k rigoróznímu řízení formulář k rigoróznímu řízení
Vyhláška děkana FPR č. 8D /2019
o rigorózním řízení
Metodika přenosu předmětů ze zahraničních mobilit Mobilita Fakulty právnické
Metodika administrace zahraničních mobilit FPR Mobilita Fakulty právnické
Vyhláška děkana FPR č. 47D /2017
o státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu do verze 12 studijního plánu
Vyhláška děkana FPR č. 46D /2017
o státních závěrečných zkouškách v bakalářském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 45D /2017
o státních závěrečných zkouškách v navazujícím magisterském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 43D /2017
o souborné zkoušce v magisterském studijním programu
Studijní a zkušební řád ZČU v Plzni - učinný od 1.9.2017
Směrnice rektora č. 33R /2017 Zveřejňování kvalifikačních prací
Vyhláška děkana FPR č. 27D /2012 o evidenci, zápisech, předání a ověřování správnosti výsledků kontroly splnění předmětu
Pokyn děkana FPR č. 23D /2011 Postup při ověřování původnosti kvalifikačních prací

Patička