Přejít k obsahu

Informace ke studiu

Předzápis do doktorského studia 2019-2020 Termín: do 31.srpna 2019 19.06.2019
Zápis studentů doktorského studia 2018/2019 Pokyn děkana č.32D / 2018 11.09.2018
Studijní a zkušební řád ZČU v Plzni - učinný od 1.9.2017 31.08.2017
Sdělení proděkana pro vědu a výzkum Informace k předběžnému zápisu pro doktorské studium do akademického roku 2017/2018 17.05.2017
Vyhláška děkana FPR č. 18D /2015 o uskutečňování doktorského studijního programu 22.05.2016
DSP-Přehled předmětů 03.06.2015

Patička