Přejít k obsahu

Informace ke studiu

Předzápis do doktorského studia 2020-2021 předběžné info 03.06.2020
Dodatek podmínek přijetí do doktorského studia 20.05.2020
Vyhláška děkana č.49D /2019 o uskutečňování doktorského studijního programu 16.09.2019
DSP přehled předmětů 2019 Studijní program TEORETICKÉ PRÁVNÍ VĚDY, specializace OBČANSKÉ PRÁVO 14.09.2019
Studijní a zkušební řád ZČU v Plzni učinný od 1.9.2017 17.09.2019
DSP-Přehled předmětů před rokem 2019 17.09.2019

Patička