Přejít k obsahu

Informace ke studiu

Přijímací komise doktorského studia 2020-2021 Vyhláška děkana č.28D/2020, termín řízení: 9.září 2020, 10h. 10.08.2020
Zápis studentů do doktorského studia Vyhláška děkana č.29D/2020 23.07.2020
Předzápis do doktorského studia 2021-2022 předběžné info 26.05.2021
Dodatek podmínek přijetí do doktorského studia 20.05.2020
Vyhláška děkana č.49D /2019 o uskutečňování doktorského studijního programu 02.11.2020
DSP přehled předmětů 2019 Studijní program TEORETICKÉ PRÁVNÍ VĚDY, specializace OBČANSKÉ PRÁVO 14.09.2019
Studijní a zkušební řád ZČU v Plzni učinný od 1.9.2017 17.09.2019
DSP-Přehled předmětů před rokem 2019 17.09.2019

Patička