Přejít k obsahu

Informace ke studiu

Vyhláška děkana č.38D/2021 Termín: 8.září 2021 v 9:30h Přijímací komise doktorského studia 2021-2022 23.08.2021
Vyhláška děkana č.39D/2021 Zápis studentů do doktorského studia 2021/22 28.07.2021
Předzápis do doktorského studia 2021-2022 předběžné info 26.05.2021
Dodatek podmínek přijetí do doktorského studia 20.05.2020
Vyhláška děkana č.49D /2019 o uskutečňování doktorského studijního programu 02.11.2020
DSP přehled předmětů 2019 Studijní program TEORETICKÉ PRÁVNÍ VĚDY, specializace OBČANSKÉ PRÁVO 14.09.2019
Studijní a zkušební řád ZČU v Plzni učinný od 1.9.2017 26.08.2021
DSP-Přehled předmětů před rokem 2019 17.09.2019

Patička