Přejít k obsahu

2020-2021

Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2020/2021
Doktorský studijní program P6801
07.04.2021

2019-2020

Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2019/2020
Doktorský studijní program P6801
18.11.2019

2018 - 2019

Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2018/2019
Doktorský studijní program P6801
08.11.2018

2017 - 2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2017/2018
Doktorský studijní program P6801
30.10.2017
Školitelé a rámcová témata disertačních prací doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, obor Občanské právo, pro akademický rok 2017/2018 18.07.2017
Podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, obor Občanské právo, pro akademický rok 2017/2018 18.07.2017

2016 - 2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení 2016/2017
Doktorský studijní program P6801
18.07.2017
Školitelé a rámcová témata disertačních prací AR 2016/2017 12.04.2016
Informace o přijímacím řízení - doktorský studijní program - pro akademický rok 2016/2017
Akademický senát FPR schválil dne 2. 11. 2015 Podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu "Teoretické právní vědy", obor "Občanské právo" na Fakultě právnické západočeské univerzity v Plzni pro akademický rok 2016/2017.
18.07.2017

Patička