Přejít k obsahu

Informace pro akademický rok 2018/2019

Složení přijímací komise v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy 4. září 2019 26.08.2019
Školitelé a rámcová témata disertačních prací rok 2019/2020 16.02.2019
Podmínky přijetí do doktorského studijního programu Teoretické právní vědy pro akademický rok 2019/20 16.02.2019

Patička