Přejít k obsahu

Informace o přijímacím řízení doktorského studia

Dodatek podmínek přijetí do doktorského studia 20.05.2020
Školitelé a rámcová témata disertačních prací 09.01.2020
Podmínky přijetí do doktorského studijního programu Teoretické právní vědy pro akademický rok 2020/21 18.01.2020

Patička