Přejít k obsahu

Autoreferáty disertačních prací

Studijní a zkušební řád ZČU autoreferát: viz článek 105
Vyhláška děkana FPR č. 18D /2015
o doktorském studiu

Patička