Přejít k obsahu

Kurz celoživotního vzdělávání „Základy práva"

Fakulta právnická realizuje v rámci svých aktivit dlouhodobý program: „Základy Práva“, jako kurz CŽV, který je akreditován Radou celoživotního vzdělávání ZČU v Plzni. Jedná se o jednoletý (dvousemestrální)  program vycházející z představy interdisciplinárního vzdělávání, ve kterém získají absolventi kurzu základní přehled o jednotlivých právních odvětvích a jejich vzájemných souvztažnostech a seznámí se s akademickým prostředím.

Cílovou skupinou jsou nejen neúspěšní uchazeči o přijetí do magisterského studia, ale  i individuální zájemci z řad veřejnosti.

Úspěšní absolventi obdrží osvědčení.

Podrobnější informace o kurzu v akademickém roce 2021/2022 naleznete zde.
Přihlášku do kurzu lze stáhnout zde a smlouvu účastníka zde.
Platební údaje jsou zde.
Předpokládaný rozvrh výuky naleznete zde.

Předměty kurzu

Vyučované předměty jsou evidovány v informačním systému STAG. Sylaby jednotlivých předmětů lze dohledat v Portále ZČU pod vyhledáním příslušného oboru pro ak. rok 2020/2021 (viz: https://portal.zcu.cz/portal/studium).

Kontaktní osoba

JUDr. Elena Mrázová (kontakt: mrazovaf@fpr.zcu.cz )

Patička