Přejít k obsahu

Certifikátové programy

FPR3

Certifikátový program je tvořen skupinou předmětů, po jejichž absolvování se vystavuje a předává certifikát.
Jde o formu rozšiřujícího vzdělání mimo studijní plán programu, na němž je student zapsán.

Certifikátový program si formálně student nezapisuje jako celek, nýbrž v průběhu svého studia si zapisuje jeho jednotlivé předměty v rámci předzápisu/zápisu předmětů na akademický rok.

Vzhledem k tomu, že předměty certifikátového programu si student zapisuje a plní v průběhu svého studia, je třeba pro absolvovanání certifikátového programu splnit všechny jeho části včetně závěrečné zkoušky z certifikátového programu před konáním poslední SSZK.

V současné době lze absolvovat následující certifikátové programy:

1) Aplikované otázky finančního práva
2) Evropské soukromé právo
3) Náboženské právo
4) Základy německého práva

Materiály k certifikátovým programům

Certifikátový program FPR 24.05.2018

Patička