Přejít k obsahu

2022-2023

Podmínky přijetí Ph.D. studium
Podmínky přijetí NMgr.studium
Podmínky přijetí Mgr.studium
Podmínky přijetí Bc.studium

2021-2022

Zpráva o průběhu navazujícího magistreského přijímacího řízení 2021/2022
Zpráva o průběhu bakalářského přijímacího řízení 2021/2022
Podmínky přijetí studia PhD
Podmínky přijetí studia NMgr
Podmínky přijetí studia Mgr
Podmínky přijetí studia Bc

2020-2021

Zpráva o průběhu přijímacího řízení DSP 2020/2021
Zpráva o průběhu navazujícího magisterského přijímacího řízení 2020/2021
Zpráva o průběhu magisterského přijímacího řízení 2020/2021
Zpráva o průběhu bakalářského přijímacího řízení 2020/2021
Složení přijímací komise doktorského studijního programu
Dodatek podmínek přijetí do doktorského studia
Dodatek Podmínek Přijetí Navazující Mgr
Dodatek Podmínek Přijetí Mgr
Dodatek Podmínek Přijetí Bc
PodminkyPrijetiPhD
PodminkyPrijetiNMgr
PodminkyPrijetiMgr
PodminkyPrijetiBc

2019-2020

Zpráva o průběhu doktorandského přijímacího řízení 2019/2020
Zpráva o průběhu navazujícího magisterského přijímacího řízení 2019/2020
Zpráva o průběhu magisterského přijímacího řízení 2019/2020
Zpráva o průběhu bakalářského přijímacího řízení 2019/2020
Podmínky přijetí k doktorskému studiu
Podmínky přijetí ke studiu navazujícího Mgr
Podmínky přijetí ke studiu Mgr
Podmínky přijetí ke studiu Bc

2018-2019

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do doktorskéhu studia 2018/2019
Zpráva o průběhu navazujícího magisterského přijímacího řízení 2018/2019
Zpráva o průběhu magisterského přijímacího řízení 2018/2019
Zpráva o průběhu bakalářského přijímacího řízení 2018/2019
Podminky-PR-doktorske-studium-2018-2019-VK
Podminky-PR-NMgr-studium
Podminky-PR-Mgr-studium
Podminky-PR-Bc-studium

2012-2013

Zpráva o přijímacím řízení na FPR ZČU v Plzni pro ak. rok 2012/13
-Postup při přijímacím řízení do 1. ročníku bakalářského studijního programu Právní specializace, obor Veřejná správa AR 2012/2013
Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013

Patička