Přejít k obsahu
DenOtevrDveri_Blur
Fakulta právnická ZČU pořádá pravidelně v lednu

Den otevřených dveří


          
23. ledna 2019
10:00 - 13:00 hodin

Sady Pětatřicátníků 14, učebna PC 408

Úvodní slovo děkana10:00 - 10:15
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

Informace o studiu a přijímacím řízení10:15 - 11:00
proděkanka pro studijní záležitosti
JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.
a zástupce společnosti SCIO, s.r.o.

Přednáška 111:00
Profese notáře - JUDr. Josef Burda,
emeritní prezident Notářské komory v Plzni

Přednáška 211:30
Profese advokáta - JUDr. Pavel Ungr,
advokát, absolvent FPR ZČU

Prohlídka prostor12:00 - 13:00
a učeben Fakulty právnické ZČUPlakát: .

Patička