Přejít k obsahu

SVOC21foto2

FPR ZČU uspěla v netradičním mezinárodním kole SVOČ

Plzeň, 20. 09. 2021 – Ve dnech 16. – 17. září 2021 se studenti FPR ZČU zúčastnili dalšího ročníku mezinárodní Česko-slovenské právnické soutěže o nejlepší studentskou práci (známé jako SVOČ) pro rok 2020/2021.

Hostitelem byla Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, která však s ohledem na epidemiologická opatření týkající se překročení hranic do SR nakombinovala kontaktní a on-line formu soutěže, kdy se účastníci mohli připojit prostřednictvím videokonference v případě, že nejsou plně očkováni proti Covidu 19.

Soutěže se v devíti sekcích zúčastnilo 70 studentů ze sedmi právnických fakult (čtyři z ČR a tři ze SR), jejichž výkony posuzovaly poroty složené z akademických pracovníků všech podílejících se právnických fakult. FPR ZČU reprezentovalo v pěti sekcích šest studentů a absolventů, přičemž se jim podařilo získat jedno první, dvě druhá a jedno třetí místo. Je třeba podotknout, že až na jednu výjimku se FPR podařilo získat umístění ve všech sekcích, které soutěžními pracemi obsadila.

Konkrétně se jednalo o Žanetu Hoškovou s prací „Problémy právní úpravy zákona o silničním provozu v kontextu pracovněprávního poměru řidiče nákladního automobilu“ (1. místo v sekci Autorské právo, pracovní právo, rodinné právo, civilní právo, mezinárodní právo soukromé),

Mgr. Bc. Denisu Kotroušovou s prací „Obcházení zákona o specifických zdravotních službách a občanského zákoníku: Achillova pata české právní úpravy asistované reprodukce“ (2. místo v sekci Doktorských studijních programů),

Mgr. Ondřeje Macha s prací „Změna pohlaví jako právní fenomén“ (2. místo v sekci Soukromé právo) a

Adélu Strejcovou s prací „Právní a etické aspekty online výuky ČR s důrazem na použití audiovizuálních přenosů“ (3. místo v sekci Lidská práva a společenské vědy).

Všechny zástupce FPR ZČU je třeba ocenit nejen za hodnotná vystoupení, ale i za odpovědný a pozitivní přístup k celé soutěži, které se zúčastnili i za ztížených podmínek. FPR ZČU jim tímto děkuje za výbornou reprezentaci a všem umístěným samozřejmě velmi gratuluje!

Příští snad již plně kontaktní ročník SVOČ bude hostit Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafaríka v Košicích.

Patička