Přejít k obsahu
svoc4
 

 Česko-slovenskou soutěž SVOČ v roce 2019 pořádá naše fakulta FPR ZČU

Organizátorem mezinárodního česko-slovenského kola soutěže ve studentské odborné činnosti (SVOČ) v roce 2019 je Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, která vydala následující statut soutěže pro tento rok:

Výsledky mezistátní SVOČ 2019 - tisková zpráva

Statut SVOČ

ČESKO-SLOVENSKÁ PRÁVNICKÁ SOUTĚŽ
O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU PRÁCI PRO ROK 2019

FAKULTA PRÁVNICKÁ
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI
Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň

Čtvrtek 19. 9. 2019

17:30 hod. Slavnostní zahájení FPR ZČU
18:00 hod. Společenský večer v restauraci U Pětatřicátníků
               (Švejk) v Riegrově ulici


Pátek 20. 9. 2019


09:30 hod. Prezence účastníků
10:00 hod. Zahájení soutěžního dne
13:00 hod. Porada velké hodnotící komise
13:45 hod. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
14:00 hod. Oběd formou rautu

Rozpis sekcí

A) Teorie práva, ústavní právo, lidská práva (7 soutěžících)
PC 520, 10:00 – 11:45 hod.

B + C) Společenské vědy (politologie, sociologie, ekonomie), evropské právo, mezinárodní právo veřejné (5 soutěžících)
PC 408, 10:00 – 11:15 hod.

D + F) Soukromé právo (občanské hmotné, obchodní), civilní proces, mezinárodní právo soukromé (9 soutěžících)
PC 224, 10:00 – 12:15 hod.

E) Autorské právo, pracovní právo, rodinné právo (6 soutěžících)
PC 322, 10:00 – 11:30 hod.

G) Trestní právo (5 soutěžících)
PC 408, 11:15 – 12:30 hod.

H) Správní právo, finanční právo, právo sociálního zabezpečení, právo životního prostředí (8 soutěžících)
PC 116, 10:00 – 12:00 hod.

I) Římské právo, právní dějiny (6 soutěžících)
PC 210, 10:00 – 11:30 hod.

J) Soutěžní práce přihlášené studenty doktorských studijních programů (7 soutěžících)
PC 124, 10:00 – 11:45 hod.

Česko-slovenské studentské vědecké soutěže odborných prací

Ve dnech 19. a 20. září 2019 se uskuteční další ročník Česko-slovenské studentské vědecké soutěže odborných prací posluchačů českých a slovenských právnických fakult. V letošním roce se cti pořádat tuto významnou mezinárodní soutěž dostalo Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni.

Ve čtvrtek 19. září proběhne slavnostní zahájení v prostorách fakulty v 17:30 hod., v pátek 20. září pak následuje samotná soutěž v podobě odborné konference, kde registrace začíná do 9:30 hod. a samotná akce bude zahájena v 10:00 hod. Vyhlášení výsledků se předpokládá ve 13:45 hod.

Novodobá soutěž studentů právnických fakult byla obnovena v roce 2011 a navazuje na předchozí dlouholetou tradici. Jejím cílem je podněcovat zájem studentů o vědeckou činnost a poskytovat jim příležitost a motivaci ke zdokonalování jejich odborných znalostí a dovedností. O prestiži této akce vypovídá i tradičně vysoký počet soutěžících - v tomto roce přibližuje šedesáti ze čtyřech českých a dvou slovenských právnických fakult. O vítězství budou usilovat v osmi odborných sekcích, v jejichž hodnotících komisích zasednou zástupci jednotlivých účastnících se fakult.

Patička