Přejít k obsahu

Dokumenty k SVOČ

Jmenování SVOČ komise pro termín soutěže 28.6.2019 Na fakultě právnické ZČU v Plzni
Vyhlášení soutěže SVOČ, pokyn děkana FPR č. 17D /2019 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST na FPR ZČU, VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
Příloha č. 1: Přihláška k účasti na Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ)
Formulář oponentského posudku soutěže SVOČ
Statut česko-slovenského kola soutěže SVOČ pořádané letos na FPR ZČU Organizátorem mezinárodního česko-slovenského kola SVOČ v r.2019 je naše fakulta FPR ZČU v Plzni

Patička