Přejít k obsahu
rozhodci

Výsledky studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) 2017/2018

Dne 26. června 2018 proběhla na FPR již tradičně fakultní studentská konference účastníků soutěže SVOČ.

Hodnotící komise určila následující pořadí:

 1. místo:
  Mgr. Pavla Sedláčková s prací
  „Trestněprávní aspekty využití kriminalistické genetiky“
 2. místo:
  Denisa Kotroušová s prací
  „Asymetrie vztahů v rodinném společenství vzniklém k provozu rodinného závodu“
   a

  Vojtěch Vrba s prací
  Pirátství v hanzovních recesech aneb několik kapitol ze severské právní historie

 3. místo:
  Mgr. Bc. Jakub Brada
  s prací
  „Výkon shromažďovacího práva ve světle omezujících novelizací“

 

Dalším soutěžícím bylo uděleno čestné uznání. Hodnotící komise byla potěšena úrovní soutěžních prací a vítězům gratuluje! Autoři kvalitních prací se na základě jejího doporučení zúčastní československého kola, které proběhne na půdě Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.
předsedkyně hodnotící komise SVOČ

Patička