Přejít k obsahu

SVOC20titl

FPR ZČU „hostila“ mezinárodní kolo SVOČ – ovšem poněkud netradičním způsobem

 

Plzeň, 25. 09. 2020 – Dne 18. září 2020 se na půdě Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni konal další ročník mezinárodní Česko-slovenské právnické soutěže o nejlepší studentskou práci (známé jako SVOČ) pro rok 2019/2020. Oficiálně byla hostitelem Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, která se ovšem s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci mohla ujmout své role pouze on-line formou, kdy se účastníci připojovali na videokonferenci zpravidla ze svých domovů. Vzhledem k tomu, že by tím soutěž ztratila část svého kouzla, rozhodla se FPR zorganizovat na své půdě mezinárodní on-line kolo alespoň pro své vlastní soutěžící a porotce, kteří se setkali v rámci jednotlivých sekcí, ovšem samozřejmě při dodržení protiepidemiologických opatření. Soutěže se v osmi sekcích zúčastnilo více než 80 studentů ze sedmi právnických fakult (čtyři z ČR a tři ze SR), jejichž výkony posuzovaly poroty složené z akademických pracovníků všech podílejících se právnických fakult. FPR ZČU v nestandardních a při veškeré snaze organizátorů jistě poněkud stresujících podmínkách kvalitně reprezentovalo deset studentů a absolventů s jedenácti soutěžními pracemi, přičemž se jim podařilo získat dvě druhá a jedno třetí místo. Konkrétně se jednalo o Mgr. Bc. Denisu Kotroušovou s prací „Kritická reflexe vybraných aspektů manželství osob téhož pohlaví z pohledu rodinného práva“ (2. místo v sekci Soukromé právo - občanské právo hmotné a obchodní právo), Mgr. Michala Gollu, LL.M. s prací „Kritická analýza mezinárodní výměny daňových informací se zaměřením na dvoustranné právní nástroje“ (2. místo v sekci Správní právo, finanční právo, právo sociálního zabezpečení, právo životního prostředí) a Mgr. Johanu Pfeiferovou s prací „Dovolání ve španělském civilním procesu se zaměřením na suspenzivní účinek a prozatímní vykonatelnost“ (3. místo v sekci Civilní proces, mezinárodní právo soukromé, autorské právo, pracovní právo, rodinné právo). Nutno ovšem podotknout, že největším úspěchem všech zúčastněných fakult bylo to, že soutěž proběhla bez patrných obtíží za důstojných podmínek.Všechny zástupce FPR ZČU je třeba ocenit nejen za hodnotná vystoupení, ale i za odpovědný a pozitivní přístup k celé soutěži. FPR ZČU jim tímto děkuje za výbornou reprezentaci a všem umístěným samozřejmě velmi gratuluje! Příští snad již standardně kontaktní ročník SVOČ opět hostí Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě. 

Patička