Přejít k obsahuZvláštní ochrana svědka v českém a italském právním řádu

Citace:
HAJŠMAN, V. Zvláštní ochrana svědka v českém a italském právním řádu. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2021
Místo konání: Plzeň
Autoři: Mgr. Václav Hajšman
Abstrakt CZ: Práce je zaměřena na komplexní srovnání českého zákona o zvláštní ochraně svědků č. 137/2001Sb. a obdobné legislativy italské, z hlediska rozsahu a komplexnosti jejich úpravy. Na základě zjištěných poznatků jsou následně vypracovány návrhy de lege ferenda.
Klíčová slova

Zpět

Patička