Přejít k obsahuProblémy právní úpravy zákona o silničním provozu v kontextu pracovněprávního poměru řidiče nákladního automobilu

Citace:
HOŠKOVÁ, Ž. Problémy právní úpravy zákona o silničním provozu v kontextu pracovněprávního poměru řidiče nákladního automobilu. Bratislava, 2021.Česko-Slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu za rok 2021
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2021
Místo konání: Bratislava
Autoři: Žaneta Hošková
Abstrakt CZ: Práce je zaměřena na analýzu vybraných ustanovení zákona o silničním provozu, jejichž aplikace by se v praxi dala označit za problematickou zejména v kontextu s právními normami z odvětví práva pracovního a správního. Cílem práce je provést rozbor těchto zákonných ustanovení ve vzájemných souvislostech a poukázat na disharmonii mezi právními úpravami a mezery v právním řádu z toho plynoucí. Za těmito účely je práce rozdělena do čtyř částí. První část vymezuje právní úpravu dopadající na specifické situace vznikající z provozu na pozemních komunikacích. Druhá část reflektuje problémy právní úpravy de lege ferenda, pozornost je zaměřena především na interpretaci klíčových pojmů, vymahatelnost, legisvakanci a aplikaci zákonných norem. Třetí část se zabývá souvislostmi se správním právem, konkrétně odpovědností za přestupky, dále souvislostmi s pracovním a občanským právem ? plněním pracovních povinností, zabezpečováním příznivých podmínek pro výkon práce a odpovědností za škodu. Ve čtvrté části jsou předloženy návrhy řešení právní úpravy de lege ferenda tak, aby vyvažovala zájmy zaměstnance, zaměstnavatele a ostatních účastníků silničního provozu.
Klíčová slova

Zpět

Patička