Přejít k obsahuObcházení zákona o specifických zdravotních službách a občanského zákoníku: Achillova pata české právní úpravy asistované reprodukce

Citace:
KOTROUŠOVÁ, D. Obcházení zákona o specifických zdravotních službách a občanského zákoníku: Achillova pata české právní úpravy asistované reprodukce. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2021
Místo konání: Plzeň
Autoři: Mgr. Bc. Denisa Kotroušová
Abstrakt CZ: Práce je zaměřena na dílčí výseč problematiky právní úpravy asistované reprodukce v České republice. Všímá si nedokonalé definice ?neplodného páru?, která umožňuje obcházení zákonné úpravy obsažené v zákoně č. 373/2011 Sb.. Práce přibližuje pojem ?účelový neplodný pár?, zamýšlí se nad tím, proč mohou takové páry vznikat, i jakým způsobem tyto páry dále obchází právní úpravu určování otcovství obsaženou v občanském zákoníku. Dále si práce všímá další varianty obcházení zákona v podobě tzv. ?domácího umělého oplodnění?. Závěrem nabízí práce komparaci přístupu k metodám asistované reprodukce v rámci Evropy a formuluje doporučení de lege ferenda pro Českou Republiku.
Klíčová slova

Zpět

Patička