Přejít k obsahuSvěřenský fond - glosa k jeho místu v českém právním řádu v kontextu vývoje trustu

Citace:
CHRENEK, T. Svěřenský fond - glosa k jeho místu v českém právním řádu v kontextu vývoje trustu. Obchodní právo, 2021, roč. 30, č. 7-8, s. 31-37. ISSN: 1210-8278
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Trust ? a gloss on its place in the Czech legal system in the context of trust development
Rok vydání: 2021
Autoři: JUDr. Tomáš Chrenek LL.M.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá institutem svěřenského fondu a anglickým trustem jako jeho předobrazem.Shrnuje základní znaky svěřenského fondu a blíže rozvádí některé výkladové problémy spojené s tímto institutem.
Abstrakt EN: The article deals with the institutes of Czech trust and the English trust as its model. Summarizes the basic features of present-day Czech trust and discusses some of the interpretation problems associated with this institute.
Klíčová slova

Zpět

Patička