Přejít k obsahuNěkteré otázky rozhodování o styku s dítětem v případě uvězněného rodiče

Citace:
HOBL, J. Některé otázky rozhodování o styku s dítětem v případě uvězněného rodiče. Rodinné listy, 2021, roč. 9, č. 1, s. 4-8. ISSN: 1805-0824
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Some issues of deciding about contact with a child if the parent is placed in the prison
Rok vydání: 2021
Autoři: JUDr. Jaroslav Hobl
Abstrakt CZ: V zájmu dítěte je vytvořit si co nejširší možnost utváření a upevňování vzájemných vztahů mezi dítětem a jeho rodiči. V případě, že je jeden z rodičů ve vězení, je fakticky omezen jeho styk s dítětem. I v tomto případě však musí být rodičovská práva tohoto rodiče zachována, avšak soud by měl při svém rozhodování vzít v úvahu z této skutečnosti vyplývající omezení.
Abstrakt EN: It is in the best interests of the child to create the widest possible opportunity to form and strengthen mutual relations between the child and his parents. If one of the parents is in prison, his contact with the child is in fact limited. However, even in this case, the parental rights of this parent must be keeped, but the court should take into account in its decision the restrictions arising from the placement of the parent in prison.
Klíčová slova

Zpět

Patička