Přejít k obsahuExekuce v praxi

Citace:
ŠTIKA, M. Exekuce v praxi. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2021, 288 s. ISBN: 978-80-7380-835-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Enforcement in practice
Rok vydání: 2021
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Autoři: JUDr. Ing. Martin Štika
Abstrakt CZ: Monografie se snaží zpřístupnit problematiku exekučního řízení nejenom odborné, ale také laické veřejnosti, zejména osobám bez právnického vzdělání a účastníkům exekučního řízení. Přehledným, srozumitelným a především rychlým způsobem dává odpovědi všechny možné praktické otázky z oblasti exekučního řízení. Výklad zohledňuje i aktuální právní úpravu podle tzv. Lex COVID justice I a II a zcela nový procesní institut chráněného účtu. Tematicky zaměřené kapitoly současně obsahují aktuální judikaturu a nejčastější vzory podání a grafická znázornění. Volba a formulace vznesených praktických otázek je výsledkem dlouholeté praktické zkušenosti autora (soudní exekutor) z přímého jednání s účastníky exekučního řízení. Publikace slouží jako praktický a rychlý zdroj informací o exekučním řízení, které využijí nejenom účastníci exekučního řízení, ale také zástupci všech právnických profesí včetně zaměstnanců státní správy. Poslouží dobře jako studijní materiál při studiu fakulty právnické a veřejné správy nebo při přípravě na exekutorskou nebo jinou justiční zkoušku. Určena je také zaměstnancům exekutorských úřadů.
Abstrakt EN: The area of executions is a very important part of our legal system. There has been a long-term demand from the part of the lay and professional public to write a monograph which responds quickly to a specific question in a clear and understandable way. The content focus of the monograph is not only the problematics of execution proceedings, but also all methods of execution and other activities of a judicial officer. The interpretation also considers the current legislation under the so-called Lex COVID justice I and II. Each chapter contains a brief legal interpretation in the extent of one page, answers to practical questions and current case law. For the purposes of even greater practicality, most chapters contain graphic representations and templates of submission. The text processing and graphic representation is driven by an effort to be beneficial and comprehensible in terms of content not only for the participants in the execution proceedings and the general public, but also for experts, representatives of all legal professions, including government employees. It is also expected to be used by lecturers and students of law faculties and public administration. Due to its content concept, the monograph is also intended for employees of enforcement authorities as well as study material in preparation for an executory or similar professional examination. The monograph aims to be the fastest and most comprehensible source of answers to practical and legal questions in the field of executions. Its ambition is to be included among the sought-after and respected legal sources that deal with executions.
Klíčová slova

Zpět

Patička