Přejít k obsahuBlankosměnka a oprávnění věřitele plynoucí z dohody o směnečném vyplňovacím právu

Citace:
CHALOUPKA, R. Blankosměnka a oprávnění věřitele plynoucí z dohody o směnečném vyplňovacím právu. Obchodní právo, 2021, roč. 30, č. 4, s. 33-40. ISSN: 1210-8278
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Blank promissory note and creditor authorization arising from an agreement on a bill of exchange filling right
Rok vydání: 2021
Autoři: JUDr. Roman Chaloupka
Abstrakt CZ: Předložený odborný článek se zabývá problematikou blankosměnky a oprávnění věřitele, které vyplývá z dohody o směnečném vyplňovacím právu. V české soudní rozhodovací praxi není jednota názorů ohledně toho, co ještě může věřitel po právu do blankosměnky doplnit. Podle názoru Nejvyššího soudu má mít věřitel vyplňovací právo překračující rámec písemné dohody s výstavcem.
Abstrakt EN: The presented professional article deals with the issue of the blank bill of exchange and the creditor's authorization, which results from the agreement on the bill of exchange filling right. In Czech judicial decision-making practice, there is no unity of opinion as to what else a creditor can rightly add to a blank bill of exchange. In the opinion of the Supreme Court, the creditor should have a right of completion beyond the written agreement with the issuer.
Klíčová slova

Zpět

Patička