Přejít k obsahuVstup vlastníka nemovité věci do obydlí osoby užívající prostory bez řádného právního titulu

Citace:
CHALOUPKA, R. Vstup vlastníka nemovité věci do obydlí osoby užívající prostory bez řádného právního titulu. Komorní listy, 2021, roč. 13, č. 1, s. 9-13. ISSN: 1805-1081
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Entry of the owner of the real estate into the dwelling of a person using the premises without a proper legal title
Rok vydání: 2021
Autoři: JUDr. Roman Chaloupka
Abstrakt CZ: Předložený odborný článek pojednává o řešení problému, zda vlastník nemovité věci legálním způsobem může dosáhnout toho, aby byl do svých prostor (obydlí třetí osoby) vpuštěn (například za účelem prohlídky), pokud třetí osoba, která užívá bez právního titulu cizí nemovitou věc, odmítá jejímu vlastníkovi poskytnout jakoukoliv součinnost a tuto cizí věci užívá i nadále, a to i proti vůli vlastníka.
Abstrakt EN: The presented expert article deals with the solution of the problem of whether the owner of an immovable property can legally get it into his premises (third party dwellings) (for example for inspection), if a third party who uses a foreign immovable property without legal title refuses provide any cooperation to its owner and continues to use this foreign thing, even against the will of the owner.
Klíčová slova

Zpět

Patička