Přejít k obsahuNáklady exekuce uhrazené před doručením vyrozumění o zahájení exekuce povinnému

Citace:
KOUTENSKÝ, O. Náklady exekuce uhrazené před doručením vyrozumění o zahájení exekuce povinnému. Komorní listy, 2021, roč. 13, č. 1, s. 14-17. ISSN: 1805-1081
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Costs of judicial execution which is paid before delivery of the notice of commencement of judicial exekucution to the obligor
Rok vydání: 2021
Autoři: JUDr. Mgr. Otakar Koutenský
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problematikou určení povinnosti hradit náklady exekuce a určení výše nákladů exekuce za situace, kdy povinný uhradí pohledávku oprávněného přímo oprávněnému před doručením vyrozumění o zahájení exekuce. V článku jsou rozebrány čtyři situace, které mohou v exekučním řízení nastat, tedy že je oprávněnému uhrazeno před podáním exekučního návrhu a sděleno exekutorovi před vydáním pověření, oprávněnému je uhrazeno po podání exekučního návrhu a sděleno exekutorovi před vydáním pověření, oprávněnému je uhrazeno před podáním exekučního návrhu a sděleno exekutorovi po vydání pověření a oprávněnému je uhrazeno po podání exekučního návrhu a sděleno exekutorovi po vydání pověření.
Abstrakt EN: The article deals with the issue of determining the obligation to pay the costs of judicial execution and determining the amount of costs of judicial execution in a situation where the debtor pays the claim of the creditor directly to the creditor before the delivery of the notice of commencement of judicial execution.
Klíčová slova

Zpět

Patička