Přejít k obsahuZásada oficiality v českém trestním a civilním procesu

Citace:
MULÁK, J. VNENK, V. Zásada oficiality v českém trestním a civilním procesu. Studia Iuridica Cassoviensia, 2021, roč. 9, č. 1, s. 44-55. ISSN: 1339-3995
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Principle of officiality in the czech criminal and civil process
Rok vydání: 2021
Autoři: JUDr. Jiří Mulák Ph.D. , JUDr. Vladislav Vnenk
Abstrakt CZ: Předmětem předloženého příspěvku je vysvětlení funkce právních zásad v českém civilním a trestním procesu, přičemž důraz je kladen na vysvětlení zásady oficiality v českém trestním i civilním procesu. S ohledem na systematiku a funkci zásad v procesních odvětvích práva nelze samozřejmě tuto zásadu popisovat izolovaně, ale naopak je nutné ji vysvětlit v kontextu a ve vzájemných souvislostech s ostatními zásadami.
Abstrakt EN: The topic of this article is to explain the function of legal principles in the Czech civil and criminal proceedings, with emphasis on explaining the principle of officiality in the Czech criminal and civil proceedings. The authors do not describe this principle separately, but describe it in context and in relation to other principles.
Klíčová slova

Zpět

Patička