Přejít k obsahuNejlepší zájem dítěte ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/20, aneb (nemilé) překvapení v převaze námitky politické úvahy zákonodárce

Citace:
VNENK, V. Nejlepší zájem dítěte ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/20, aneb (nemilé) překvapení v převaze námitky politické úvahy zákonodárce. Právní rozhledy, 2021, roč. Neuveden, č. 5, s. 179-183. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The best interests of the child in the context of the judgment of the Constitutional Court No. Pl. ÚS 6/20, or (unpleasant) surprise in the predominance of the objection of political reasoning of the legislator
Rok vydání: 2021
Autoři: JUDr. Vladislav Vnenk
Abstrakt CZ: Předmětem článku bylo kritické shrnutí nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/20, ve kterém Ústavní soud rozhodoval o uznání cizozemského rozhodnutí a osvojení a relativizoval koncept nejlepšího zájmu dítěte.
Abstrakt EN: The topic was a critical summary of the judgment of the Constitutional Court file no. Pl. ÚS 6/20, in which the Constitutional Court decided on the recognition of a foreign decision and adoption and relativized the concept of the best interests of the child.
Klíčová slova

Zpět

Patička