Přejít k obsahuTwo steps forward, one step back: transformation of higher education policy and reforms in the Czech Republic

Citace:
SEKERÁK, M. VALEŠ, L. Two steps forward, one step back: transformation of higher education policy and reforms in the Czech Republic. Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, 2021, roč. 25, č. 3, s. 79-83. ISSN: 1360-3108
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Two steps forward, one step back: transformation of higher education policy and reforms in the Czech Republic
Rok vydání: 2021
Autoři: Marián Sekerák , doc. PhDr. Lukáš Valeš Ph.D.
Abstrakt CZ: Transformace vysokoškolského vzdělávání v České republice byla zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti českých vysokých škol v evropském kontextu a na posílení jejich role jako hlavního zdroje inovací pro udržitelný rozvoj v jeho hospodářských a sociálních dimenzích. Tato transformace prošla v posledních letech bouřlivým vývojem. Příspěvek objasňuje některé nedávné legislativní změny a cíle rozvojových plánů ministerstva školství. Objasňujeme také některé výzkumné kroky, které byly podniknuty, aby osvětlily další kroky transformace. Problém reformního procesu spočívá v tom, že mnoho systémových podniků je pod tlakem změn v politických cyklech, vládních prioritách, rozpočtování a sociálně-demografických podmínkách.
Abstrakt EN: Higher education transformation in the Czech Republic has been aimed at increasing the competitiveness of Czech higher education institutions within the European context, as well as strengthening their role as the main sources of innovation for sustainable development in its economic and social dimensions. This transformation has undergone a turbulent development in last years. The paper elucidates some recent legislative amendments and aims of the Ministry of Education?s development plans. We also clarify some research steps that have been undertaken to shed light on the next steps in the transformation. The problem with the reform process is that many systemic undertakings come under pressure from changes in policy cycles, governmental priorities, budgeting, and socio-demographic conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička