Přejít k obsahuStrategie proti diskriminaci LGBTIQ lidí

Citace:
BUREŠOVÁ, K.Strategie proti diskriminaci LGBTIQ lidí. Právní rozhledy, 2021, roč. 29, č. 1, s. 17-22. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Strategy against LGBTIQ people discrimination
Rok vydání: 2021
Autoři: JUDr. Kateřina Burešová Ph.D.
Abstrakt CZ: Evropská unie na sklonku roku 2020 představila pětiletý plán, jehož cílem je zlepšení životních podmínek a zrovnoprávnění v nejširším rozsahu pro LGBTIQ osoby. Většinu oblastí, kde diskriminace přetrvává, představuje svrchovaně vnitřní právní prostředí členských států. Unie proto nabízí několik nástrojů jako pobídku členským státům k naplnění vytyčených pilířů. Na konci pak má stát Unie rovnosti, diverzní moderní společnost.
Abstrakt EN: At the end of 2020, the European Union presented a five-year plan aimed at improving living conditions and equal rights for LGBTIQ people. Most of the areas where discrimination persists are in the sovereign internal legal environment of the Member States. The Union therefore offers several instruments as an incentive for Member States to fulfill the pillars set. The effect of this initiative is the Union of Equality, a diverse modern society.
Klíčová slova

Zpět

Patička