Přejít k obsahu

Historie projektů

Vědecké projekty pro veřejný sektor

Stanovení míry nutných podmínek požární a provozní bezpečnosti při provozu spalinových cest a spotřebičů paliv - Ministerstvo vnitra ČR (program Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu)

Property relation between husband and wife in Jewish, Islamic and
Roman - Jewish Law part - Masaryk Distinguished Chair (Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya, Izrael)

Feuda extra curtem, Karel IV. a Nové Čechy - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti

Posouzení ústavnosti novely zákona o významné tržní síle 2 - Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Posouzení ústavnosti novely zákona o významné tržní síle - Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Strategické plánování obcí, měst a regionů: výzvy, problémy, možnosti řešení - TA ČR – program Omega

Právní úprava spolků a pobočných spolků podle občanského zákoníku se zřetelem k povinné transformaci dosavadních občanských sdružení a organizačních jednotek občanských sdružení podle přechodných ustanovení občanského zákoníku - Česká unie sportu, z.s.

Reflexe nového právního prostředí do hlavních normativních dokumentů spolku s členskou základnou přesahující 300.000 osob - Fotbalová asociace České republiky

Řešení právních otázek zajištění pořádku na veřejných prostranstvích - Úřad městského obvodu Plzeň 3

Vývoj právní úpravy správy Plzeňského kraje se zaměřením na území Brd - Plzeňský kraj

Judicial Review in Israel in comparison to Czech Constitutional Court Jurisprudence - Masaryk Distinguished Chair (Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya, Izrael)

Analýza současného pojetí etiky, etických a morálních norem v právním řádu ČR - Ministerstvo vnitra ČR

Právní otázky správy majetku Statutárního města Plzeň svěřeného městskému obvodu - Úřad městského obvodu Plzeň 3

Komparace právní úpravy exekucí v zemích Evropské unie - Exekutorská komora ČR


Vědecké projekty pro soukromý sektor

Přezkum pohledávek insolvenčním správcem

Právní analýza problematiky dohody se zaměstnancem o zachování mlčenlivosti

Možnosti legislativních změn a úprav činnosti agentur práce, s akcentem na zhodnocení z hlediska fiskálních příjmů v roce 2017

Výměna akcií, přizpůsobení stanov a. s. zákonu versus předběžné opatření nařízené soudem, otázka opatrovníka obchodní korporace a ústavní pořádek ČR

Přípustnost souběžného výkonu funkce jednatele a vedoucího odštěpného závodu ve společnosti s ručením omezeným

Možnosti legislativních změn a úprav činnosti agentur práce, s akcentem na zhodnocení z hlediska fiskálních příjmů pro rok 2016

Vypořádání výnosu z likvidačního zůstatku dceřiné společnosti státní příspěvkové organizace

Možnosti legislativních změn a úprav činnosti agentur práce, s akcentem na zhodnocení z hlediska fiskálních příjmů

Analýza otázek tzv. finanční asistence v případě spořitelních a úvěrních družstev z pohledu práva EU

Analýza otázek tzv. finanční asistence v případě spořitelních a úvěrních družstev v ústavněprávním pojetí

Problematika pojmu veřejné soutěže ve smyslu ustanovení § 257 TrZ

Patička