Přejít k obsahu
konference4

 

 

 

„Společný přihraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví/Die gemeinsame Grenzregion Böhmen-Bayern: Überwinden der rechtlichen Hindernisse in den Bereichen Verwaltung, Wirtschaft, Soziales und Gesundheit“

 REGION BEZ HRANIC - REGION OHNE GRENZEN

Název projektu: Společný přihraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví/ Die gemeinsame Grenzregion Böhmen-Bayern: Überwinden der rechtlichen Hindernisse in den Bereichen Verwaltung, Wirtschaft, Soziales und Gesundheit

Číslo projektu: 68

Termín realizace:  01. 09. 2017 – 29. 02. 2020

Hlavní partner: Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta

Projektový partner: Universität Passau, Institut für Rechtsdidaktik

Asociovaný partner: Svaz měst a obcí České republiky

Webové stránky projektu:               

Projekt je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, cíl EÚS (Evropská územní spolupráce) 2014 – 2020.

Projekt je financován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS (Evropská územní spolupráce) 2014–2020

Projekt volně navazuje na projekty Krajského úřadu v Plzni "Plzeňský kraj a Horní Falc - evropští sousedé" a "Přeshraniční spolupráce Plzeňský kraj – Dolní Bavorsko", které se věnovaly posilování dopravní sítě, hospodářství a turismu.  Existujícími příklady dobré praxe i pro ostatní regiony jsou EUREGIO EGRENSIS a Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV), které jsou insprirací pro posílení přeshraniční spolupráce Česko-Bavorsko.

 

Projekt přispívá k naplňování strategií jako je např.:

  • INTERREG V a Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2014-2020 /osa číslo 4. překonání legislativních a správních problémů, harmonizace systému v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví).

  • 10 priorit Evropské komise - budování jednotného otevřeného trhu, koordinace sociálních systémů, pracovního trhu a správních postupů.

  • Strategický dialog Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničí Německé spolkové republiky o strategickém partnerství - posilování vzájemné koordinace a spolupráce mezi vládou a podpora evropské územní spolupráce.

Cílem projektu je zvýšení obousměrné provázanosti společného regionu s kooperativní veřejnou správou, která bude  vstřícná vůči obyvatelům a dalším subjektům působícím v regionu. Založení společné česko-německé pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci je jedním z dalších cílů projektu.

Potenciálem projektu je napomoci vytvořit pro dotační území funkční model přeshraniční spolupráce, založené na partnerství obcí, krajů, svazů a dalších aktérů, kteří působí v příhraničí. Funkční model partnerství má zajistit vyšší míru systematizace jednotlivých již dnes existujících tematických partnerství a shrnutí všech doposud existujících pokroků ve vzájemné spolupráci, která se týká právních a správních otázek.

Patička