Přejít k obsahu

Aktuálně řešené vědecké projekty

Current scientific projects

 

Využití odborných kapacit civilního sektoru pro posílení schopnosti složek IZS – Ministerstvo vnitra ČR, program Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu, VH20182020040

Use of civil sector expert capacities to boost the capabilities of the Integrated Rescue System - Ministry of the Interior (Czech Republic), Security Research Program for the State, VH20182020040

 

InteCom: Výzkum a vývoj inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, OP VVV, Předaplikační výzkum pro ITI, CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007267

InteCom: Research and development of intelligent components of advanced technologies for the Pilsen metropolitan area - Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, Operational Programme Research, Development and Education, Pre-Application Research for ITI, CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007267

 

Vědecké zpracování vybraných kapitol z dějin Jednoty českých právníků - Jednota českých právníků

Scientific processing of selected chapters from the history of the Union of Czech Lawyers - Union of Czech Lawyers

Patička