Přejít k obsahu

rozhodci

Redakční rada časopisu Právnické listy

Předseda:

 • JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Místopředseda:

 • doc. JUDr. František Cvrček, CSc.

Interní členové:

 • prof. JUDr. et PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
 • prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
 • prof., prof. zw., Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, dr.h.c.
 • doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
 • doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
 • JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D.
 • JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
 • prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
 • JUDr. Tomáš Louda, CSc.
 • prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
 • doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
 • doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.
 • prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
 • JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.
 • prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.
 • doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.

Externí členové:

 • prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, SR)
 • JUDr. Eduard Barány, DrSc. (Ústav štátu a práva, Slovenská akadémia vied, Bratislava, SR)
 • prof. Gad Barzilai (Faculty of Law, University of Haifa, Izrael)
 • prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)
 • Dr. Karim Eshragh (Public International Law Expert, The Hague, Nizozemí)
 • doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
 • prof. JUDr. et PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA (Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnave, SR)
 • doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)
 • prof. Dr. Ivan Halász, Ph.D. (Ústav právních věd, Centrum sociálních věd, Maďarská akademie věd, Budapešť, Maďarsko)
 • JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
 • doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)
 • prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc. (Faculty of Law, Economics and Finance, University of Luxembourg, Lucembursko)
 • prof. JUDr. Ján Husár, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, SR)
 • Mgr. Jakub Charvát, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha)
 • doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
 • prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)
 • dr hab. Marian Małecki (Wydział Prawa i Administracji Universytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polsko)
 • Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici, SR)
 • Dr. Damian Mather (School of Law, Manchester Metropolitan University, Velká Británie)
 • prof. dr hab. Jerzy Menkes (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polsko)
 • doc. JUDr. et PhDr. Lucia Mokrá, Ph.D. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, SR)
 • prof. Paul Okojie, dr. h. c. (School of Law, Manchester Metropolitan University, Velká Británie)
 • doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. (Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnave, SR)
 • prof. Elena D´Orlando (Dipartimento di scienze giuridiche, Universita Degli di Udine, Itálie)
 • doc. JUDr. Vladimír Pítra (Metropolitní univerzita Praha)
 • doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)
 • Dr. Fabio Trabucco Ratto (Universita di Venezia, Itálie)
 • prof. Dr. iur. Gerald G. Sander (Fakultät I  -  Management und Recht, Hochschule für öffentlicher Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg)
 • Dr. Lucca Savino (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Trieste, Itálie)
 • prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Ústavní soud ČR)
 • doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
 • prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. (Fakulta právních a správních studií, Vysoká škola finanční a správní, Praha)
 • prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc. (Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, SR)
 • doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
 • doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)
 • doc. JUDr. et PhDr. Adriana Švecová, PhD. (Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnave, SR)
 • prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)
 • dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. nadzw. (Wydział Prawa i Administracji Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polsko)

Výkonný redaktor:   doc. JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.

Odpovědný redaktor:  Mgr. PhDr. Marie Novotná

Patička