Přejít k obsahu

 Webinar-Titul

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní on-line webinář / konferenci

 

Difficult Heritage: Interwar Codification Movement in Central and Eastern Europe (1918-1939)

 

konanou dne 7. října 2021.

 

Registrace účastníků se provádí elektronicky na webové stránce https://forms.office.com/r/pSCHYgD8yh. Bližší organizační informace včetně přístupového linku budou poskytnuty přihlášeným.

Jednacím jazykem je angličtina.

Webinář / konference je součástí společného visegrádského projektu „Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war Successor States (1918-1939)“, na kterém se podílejí právnické fakulty Jagellonské univerzity v Krakově, Univerzity v Szegedu a Trnavské univerzity v Trnavě, jejichž vědečtí pracovníci vystoupí v rámci akce se svými příspěvky.

Webinar-Visegrad 

The Programm of Webinar:

Difficult Heritage: Interwar Codification Movement in Central and Eastern Europe (1918-1939)

Kraków, October 07, 2021 (on-line)

 

09.00 Opening of the Webinar

 

Continuity and Discontinuity (Chair: dr. habil. Norbert Varga)

 

09.10-09.30 JUDr. Vilém Knoll, Ph.D., JUDr. Tomáš Pezl, Ph.D. (University of West Bohemia), Continuity and Discontinuity in the inter-war law on the example of Czechoslovak Criminal Law

09.30-09.50 doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. (University of West Bohemia), Unwanted continuation. The Instituted of so-called versio in rem in the Austrian Civil Code and inter-war legal discussion in Czechoslovakia

09.50-10.10 Discussion

 

Successful Legislation (Chair: Dr. Vilém Knoll)

 

10.30-10.50 Dr. habil. Norbert Varga (University of Szeged), Introduction the Cartel Regulation in Hungary in the Interwar Period

10.50-11.10 doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD., Dr. Michal Tomin (Trnava University), Successful unification of the institute of adoption in the interwar Czechoslovakia

11.10-11.30 Dr. Máté Pétervári (University of Szeged), Changes of the Insolvency Law in Hungary in the Interwar Period

11.30-12.00 Discussion

 

Projects (Chair: dr habil. Maciej Mikuła)

 

12.20-12.40 Dr. hab. Zdzisław Zarzycki (Jagiellonian University in Kraków), Attempts to codify the personal marriage law in the Second Polish Republic. A fiasco or perhaps a success?

12.40-13.00 JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (University of West Bohemia), Projects of unification of laws about advocacy and notariat in the first Czechoslovak republic (1918–1938)

13.00-13.20 Discussion

 

Judiciary (Chair: prof. Tomáš Gábriš)

 

14.20-14.40 Dr. Kristóf Szivós (University of Szeged), The Changes in the Right of Novelty in Hungarian Civil Procedure in the Interwar Period

14.40-15.00 Dr. Jakob Maziarz (Jagiellonian University in Kraków), Jury courts in inter-war Poland

15.00-15.20 Discussion

 

Comparative Studies (Chair: dr habil. Jan Halberda)

 

15.40-16.00 JUDr. Ingrid Lanczová, PhD. (Trnava University), Mental Illness as a Divorce Ground in the Czechoslovak Marriage Amendment and Comparison to Hungarian Law

16.00-16.20 prof. JUDr. et PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA (Trnava University), Slovak viewpoint on unification and codification efforts in Czechoslovakia

16.20-16.40 Dr. Krzysztof Bokwa (Jagiellonian University in Kraków), Civil Liability ex delicto: Austian Law – Hungarian Law – Polish Inter-war Law

16.40-17.00 Discussion

 

17.00 Summarizing of the Webinar

 

 

Patička