Přejít k obsahu

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ – PACHATELÉ A OBĚTI, MÝTY A REALITA

SexNasili

ONLINE workshop pro studenty Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni

Termín: 4. 12. 2020 

9.00 h – 10.30 h (10.30 – 10.45 přestávka) 10.45 h – 12.15 h Program:

  1. Sexuální násilí – mýty a realita (1,5 hodiny)
  2. Specifika pomoci obětem sexuálně motivovaných trestných činů (1,5 hodiny)

Přednášející: Mgr. Veronika Ježková,  vedoucí právních služeb organizace proFem (Centra pro oběti domácího násilí a sexuálního násilí), ředitelka organizace Pro bono aliance.

 

Anotace: Jakkoli je zřejmý určitý posun v nazírání společnosti, je sexuální násilí stále jevem opředeným mnoha mýty, předsudky a nepochopením, které ve svém souhrnu vedou k sekundární viktimizaci obětí sexuálního násilí, stigmatizaci a ztěžují přístup obětí ke spravedlnosti. 

V první části workshopu představíme nejběžnější mýty, které se k sexuálnímu násilí váží, navážeme jejich detailním rozborem a porovnáním s reálným stavem věcí, to vše za použití příkladů z naší praxe a dokumentu České televize natočené v rámci minisérie Otisky doby. Jaká jsou specifika, které s sebou nese pomoc obětem sexuálně motivovaných trestných činů a co naše legislativa a praxe těmto obětem ještě dlužní, o tom všem bude druhý blok workshopu.

Zajištěno on-line prostřednictvím ZOOM katedrou trestního práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni (ikucerov@kfp.zcu.cz)

 

Topic: Sexuální násilí - pachatelé a oběti - mýty a realita

Time: Dec 4, 2020 09:00 AM Prague Bratislava

Join Zoom Meeting:

https://cesnet.zoom.us/j/98548173494?pwd=NSt6NG5Ca3JkRjBrYlRyU2kxNXl1QT09

Meeting ID: 985 4817 3494

Passcode: 174319

 

 

Patička