Přejít k obsahu
rozhodci

KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN
FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI
Vás srdečně zve na

VĚDECKOU KONFERENCI

PRÁVNÍCH ROMANISTŮ ČR A SR

ŘÍMSKÉ PRÁVO A KŘESŤANSTVÍ

pořádanou dne 26. a 27. května 2017 v budově Fakulty právnické ZČU Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň.

JEDNACÍ JAZYKY: čeština, slovenština

KONFERENČNÍ POPLATEK: není

Přihlášky spolu s anotacemi konferenčních příspěvků prosíme vyplňte elektronicky
nejpozději do 15. května 2017 na adrese: http://fpr.zcu.cz/pravnehistoricka

Předpokládaná délka příspěvků je cca 15 min., přednesené příspěvky budou publikovány v postkonferenční publikaci.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

pátek 26. 5. 2017 – zahájení
sobota 27. 5. 2017 – jednací den

Ubytování není zajišťováno ani hrazeno. Doporučujeme hotely v okolí sídla fakulty – přehled dostupný https://www.plzen.eu/turista/ubytovani-a-gastronomie/ubytovani-a-gastronomie.aspx

Vaše dotazy jsme připraveni zodpovědět na adrese slavikh@kpd.zcu.cz nebo valente@kpd.zcu.cz .

Pozvánka ke stažení: Informace-Rimske-pravo-a-krestanstvi.pdf
Program konference: Program-Rimske-pravo-a-krestanstvi-podrobny.pdf

 

Patička