Přejít k obsahu
rozhodci

KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN
FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI
Vás srdečně zve na

VĚDECKOU KONFERENCI

PRÁVO V BĚHU ČASU

pořádanou dne 25. a 26. května 2017 v budově Fakulty právnické Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň.

JEDNACÍ JAZYKY: čeština, slovenština, polština, němčina, angličtina

KONFERENČNÍ POPLATEK: Kč 1500, --

Přihlášky spolu s anotacemi konferenčních příspěvků prosíme vyplňte elektronicky
nejpozději do 15. května 2017 na adrese: http://fpr.zcu.cz/pravnehistoricka

Konferenční příspěvky nejsou tematicky omezeny. Nabízíme tak účastníkům možnost prezentovat právě dosažené aktuální výsledky jejich bádání či představit svá oblíbená témata.

V rámci konference bychom rádi zařadili zvláštní sekci, ve které by jednotlivá právněhistorická pracoviště zejména v ČR a SR představila aktuální stav své pedagogické činnosti.

Předpokládaná délka příspěvků je cca 15 min., přednesené příspěvky budou publikovány v postkonferenční publikaci.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

čtvrtek 25. 5. 2017 – zahájení, jednací den
pátek 26. 5. 2017 – jednací den

Konferenční poplatek ve výši Kč 1500, -- prosíme zaplatit do 20. května 2017
na účet vedený u Komerční banky, č. ú. 4811530257/0100
Variabilní symbol: 324003
Konstantní symbol: 0308
Zpráva pro příjemce : příjmení a jméno

Údaje pro platby ze zahraničí:
Příjemce / Beneficiary: Zapadoceska univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech Republic
Bank transfer to: Komerční banka, a.s. , Goethova 1, 305 95 Plzeň , Czech Republic

SWIFT address : KOMBCZPPXXX
číslo účtu / account number: 4811530257
IBAN: CZ8101000000004811530257
Bankovní kód / Bank Code: 0100
Variabilní symbol / Variable symbol: 324003
Konstantní symbol / Constant symbol: 0308
Zpráva pro příjemce / Details of payment : příjmení a jméno / Name and Surname
Poplatek / Charles - details: OUR

Ubytování není zajišťováno ani hrazeno. Doporučujeme hotely v okolí sídla fakulty – přehled dostupný https://www.plzen.eu/turista/ubytovani-a-gastronomie/ubytovani-a-gastronomie.aspx

Vaše dotazy jsme připraveni zodpovědět na adrese slavikh@kpd.zcu.cz nebo valente@kpd.zcu.cz .

Pozvánka ke stažení: Informace-Pravo-v-behu-casu.pdf
Program konference: Program-Pravo-v-behu-casu-podrobny.pdf


rozhodci

Department of Legal History
of the Faculty of Law, University of West Bohemia, Pilsen
hereby invites to

legal history conference

Law in the Course of Time

Place of the event: Faculty of Law, UWB, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, Czech Republic.

Dates of the event: May 25th – 26th, 2017

Languages of the conference: Czech, Slovak, Polish, German and English

Conference Fee: CZK 1500, --

Registration form with annotation of the conference paper shall be filled in electronically via http://fpr.zcu.cz/historylaw no later than May 15th, 2017

Topics of the conference papers are not limited to any theme. We are kindly offering the participants opportunity to present their actual results of their researches or to present with their favourite themes.

We would like to prepare specialized panel that shall allow the respective institutes of legal history especially from Czech and Slovak republics to present their actual pedagogical activities.

All presentations of paper shall be approximately 15 min. and the papers shall be published then in conference publication.

Preliminary program:

Thursday 25. 5. 2017 – Opening of the conference and conference day
Friday 26. 5. 2017 – conference day

Conference participants will have also possibility to take part at the conference of Czech and Slovak Roman Legal Scientists on „Roman Law and Christianity“, that shall take place on 26. – 27. 5. 2017

Conference fee in amount equal to CZK 1500,-- shall be paid no later than May 20th, 2017 to the account of the organizing institution with following details:
Příjemce / Beneficiary: Zapadoceska univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech Republic
Bank transfer to: Komerční banka, a.s., Goethova 1, 305 95 Plzeň, Czech Republic

SWIFT address : KOMBCZPPXXX
číslo účtu / account number: 4811530257
IBAN: CZ8101000000004811530257
Bankovní kód / Bank Code: 0100
Variabilní symbol / Variable symbol: 324003
Konstantní symbol / Constant symbol: 0308
Zpráva pro příjemce / Details of payment : příjmení a jméno / Name and Surname
Poplatek / Charles - details: OUR

Accommodation is not provided. We are recommending hotels in surroudign og the faculty building, where closer information may be found on https://www.plzen.eu/turista/ubytovani-a-gastronomie/ubytovani-a-gastronomie.aspx

We are ready to answer any questions or inquiries at slavikh@kpd.zcu.cz nebo valente@kpd.zcu.cz .

Invitation to download: Invitation-Law-in-the-Course-of-Time.pdf

Patička