Přejít k obsahu

Mezinárodní konference NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY - Právní věda v praxi

NadejeTitul

Ve dnech 17. až 18. května 2018 uspořádali studenti doktorského studia Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni mezinárodní vědeckou konferenci „Naděje právní vědy 2018, právní věda v praxi“.
Tradiční konference pořádaná na fakultě od roku 2004 se nesla v otevřeném diskusním duchu. Necelá padesátka účastníků z České republiky, Slovenska i Polska přijela diskutovat o aktuálních vědeckých i praktických právních tématech.
Pestrá paleta přednesených témat odrážela různorodost právnických profesí účastníků akce. Sešli se zde nejen studenti magisterského a doktorského studia, ale v hojné míře i advokáti, soudci a úředníci.
Záštitu nad letošním ročníkem konference převzala předsedkyně senátu Krajského soudu v Plzni, emeritní soudkyně Ústavního soudu JUDr. Vlasta Formánková, která ve svém příspěvku připomenula významné 25. výročí založení Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.
Organizátoři konference vědomi si nutnosti propojit právo s technologickým pokrokem vyzvali k přednášce i zástupce technických oborů. Proděkan pro strategii a rozvoj Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. potvrdil, že nastupující období Průmyslu 4.0 se odráží i v nutnosti legislativních změn a nabízí tak právníkům nové příležitosti pro jejich vědeckou práci. Přednesené příspěvky budou publikovány ve sborníku.

Za organizátory
JUDr. Kateřina Burešová

Patička