Přejít k obsahu

Metamorf-20b

Vydán sborník příspěvků

Metamorfózy práva ve střední Evropě 2020
téma:  Právo a krize

Vážení kolegové,

podařilo se uskutečnit náhradní řešení, spočívající v přípravě sborníku, který alespoň zachoval kontinuitu Metamorfóz na této úrovni. Vzhledem k současné situaci se téma nabízí samo: Právo a krize.

Sborník představuje jinou formu tradiční konference zemí V4, která se obvykle koná ve Znojmě v Louckém klášteře a v letošním roce se ze známých důvodů konat nemohla. Celospolečenská krize západního světa, prohloubená pandemií, ukázala negativní trendy, které se nemohly neprojevit v právu.

Sborník zachycuje široké spektrum názorů z oblasti teorie práva, právní historie, jednotlivých pozitivně-právních oborů i výuky práva.

Většina příspěvků je kritická a varuje před oslabováním demokracie, právní jistoty a nevymahatelností práva. Cesta nápravy ovšem nespočívá ve falešném ideologickém vidění sama sebe, ale v analýze vlastních chyb, respektování faktů a víře v právo a demokratické instituce.

Kontakt:  JUDr. Helena Jermanová  jermanov@ktp.zcu.cz

Dotazy:  doc. JUDr. František Cvrček, CSc.  f.cvrcek@worldonline.cz

Patička