Přejít k obsahu

Metamorfózy práva ve Střední Evropě VI.

logo

logo2

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

obr1

METAMORFÓZY PRÁVA VE STŘEDNÍ EVROPĚ VI.


HLEDÁ SE PROMÉTHEUS ?

Konference se tradičně uskuteční ve dnech 6.-7. června 2018 v prostorách Louckého kláštera ve Znojmě pod záštitou rektora ZČU

doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka.

Právnická fakulta ZČU a Ústav státu a práva AV ČR pořádá ve dnech 6. a 7. června 2018 v prostorách Louckého kláštera mezinárodní konferenci zemí V4. Metamorfózy práva představují dlouhodobou platformu spolupráce právníků zemí V4, která byla založena v roce 2008 z iniciativy výše zmíněných institucí, takže letos můžeme hovořit již o desetileté tradici těchto setkání. Ačkoliv hlavními iniciátory jsou pracovníci z oboru teorie práva, spolupráce se neomezuje pouze na teoretické přístupy, ale účastní se jí zástupci všech právních odvětví z oblasti výzkumu i právní praxe, jakož i specialisté z příbuzných oborů (filosofie, politologie, lingvistiky, sociologie, právní informatiky apod.).

Vzhledem k zvýšenému zájmu o tuto konferenci jsme se rozhodli pro dílčí inovace:

Rozšíříme počet specializovaných sekcí

Zkrátíme délku přednesených příspěvků na 10 minut tak, aby větší prostor mohl být věnován diskusím (všechny příspěvky budou samozřejmě publikovány v nezkráceném znění).


Plánované sekce a jejich garanti

  • Význam a funkce veřejné správy v epoše postfaktické (JUDr. Tomáš Louda, CSc)
  • Elektronizace výuky a problémy s tím spojené (doc. JUDr. Fr. Cvrček, CSc.)
  • Pracovněprávní vztahy z pohledu práva EU (doc.JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.)
  • Rok 1918 – Státoprávní změny a právnické osudy (prof. Ivan Halász, Ph.D.)
  • Legislativa (JUDr. František Novák, CSc. )
  • Ústavní právo a soudnictví (JUDr. Vlasta Formánková)

Podrobný program bude ovšem stanoven až po uzavření všech přihlášek a navrhované sekce nemají nikterak omezovat orientaci příspěvků.

Z hlediska obsahového prosíme účastníky, aby své příspěvky zaměřili především na konkrétní návrhy směřující k potlačení negativních trendů projevujících se v právu v dané zemi.

Konference bude zahájena 6. června v 10.00 hod. Od 14.00 následují obecné příspěvky hostů a zástupců jednotlivých zemí. Od 16.00 začne jednání sekcí, které bude pokračovat 7. června dopoledne i odpoledne. Od 16.00 proběhne společné zasedání, kde garanti jednotlivých sekcí přednesou stručné zprávy o jednání sekcí.

Přihlášky na konferenci se zaměřením vystoupení zasílejte na níže uvedenou adresu do 18. května 2018 : jermanov@ktp.zcu.cz

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina.

Kontaktní adresy:

JUDr. Helena Jermanová, email: jermanov@ktp.zcu.cz

doc. JUDr. František Cvrček, CSc. email: f.cvrcek@worldonline.cz

JUDr. Michal Šejvl, Ph.D., email: sejvl@ktp.zcu.cz (Ústav státu a práva)

Pro účastníky je rezervován hotel Bermuda, kde si mohou účastníci individuálně rezervovat pokoje: http://www.hotelbermuda.cz/

Další možnosti ubytování: www.ubytovani-znojmo.cz

Bankovní spojení při platbě na účet vedený v měně:

EUR

Bank connection: Komerční banka, a.s., Na příkopě 33, 114 07 Praha 1 Account number: 4845500267 (EUR), Bank Code 0100 SWIFT: KOMBCZPPXXX IBAN: CZ0401000000004845500267

USD

Bank connection: Komerční banka, a.s., Na příkopě 33, 114 07 Praha 1 Account number: 4845490257 (USD), Bank Code 0100 SWIFT: KOMBCZPPXXX IBAN: CZ3201000000004845490257

CZK

Bank connection: Komerční banka, a.s., Na příkopě 33, 114 07 Praha 1 Account number: 4811530257 (CZK), Bank Code 0100 SWIFT: KOMBCZPPXXX IBAN: CZ8101000000004811530257

Patička