Přejít k obsahu

Stat19                         Invitation (pdf)

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

zve Vás na mezinárodní konferenci

Stát a právo v běhu času 2019

ve dnech 6. a 7. 6. 2019

na Fakultě právnické ZČU, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň

Program koference/conference program: Program (pdf)

Tematicky široce pojatá mezinárodní interdisciplinární konference, kdy vedle právních historiků, kteří budou jistě tvořit jádro vystupujících, uvítáme také účast právníků zabývajících se i dalšími odvětvími práva, historiků, archivářů, archeologů a dalších odborníků zabývajících se ve své vědecké práci problematikou související s vývojem státu a práva od jeho počátků až do současnosti. Cílem konference je na rozdíl od řady úzce tematicky zaměřených akcí umožnit vystupujícím prezentovat výsledky svého aktuálního výzkumu a současně také poskytnout platformu pro co nejširší setkání odborníků zajímajících se o historii práva a příbuzné obory. Konference je připravována jako dvoudenní, kdy vedle samotných konferenčních zasedání bude připraven také kulturně-společenský program. Předpokládaná délka příspěvků je cca 15 min. Z odevzdaných příspěvků bude sestaven recenzovaný sborník..

Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština, němčina, angličtina

Přihlášky spolu s anotacemi konferenčních příspěvků prosíme vyplnit elektronicky nejpozději do 24. 5. 2019
                  na adrese:

Ubytování není zajišťováno ani hrazeno. Doporučujeme hotely v okolí sídla fakulty – přehled je dostupný např. na:

https://www.plzen.eu/turista/ubytovani-a-gastronomie/.

Konferenční poplatek: Kč 1.250,-- nebo EUR 50,--

Konferenční poplatek v korunách (Kč 1.250),-- prosíme zaplatit do 31. 5. 2019 na účet vedený u Komerční banky,
č. ú. 4811530257/0100
Variabilní symbol: 324003
Konstantní symbol: 0308
Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno

Údaje pro platby ze zahraničí:
Příjemce / Beneficiary: Zapadoceska univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech Republic
Bank transfer to: Komerční banka, a.s., Goethova 1, 305 95 Plzeň, Czech Republic
SWIFT address: KOMBCZPPXXX
číslo účtu / account number: 4811530257
IBAN: CZ8101000000004811530257
Bankovní kód / Bank Code: 0100
Variabilní symbol / Variable symbol: 324003
Konstantní symbol / Constant symbol: 0308
Zpráva pro příjemce / Details of payment: příjmení a jméno / Name and Surname
Poplatek / Charges-details: OUR

Konferenční poplatek v eurech (EUR 50,--) prosíme zaplatit do 31. 5. 2019 na účet vedený u Komerční banky,
č. ú. 4845500267/0100
Variabilní symbol: 324003
Konstantní symbol: 0308
Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno

Údaje pro platby ze zahraničí:
Příjemce / Beneficiary: Zapadoceska univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech Republic
Bank transfer to: Komerční banka, a.s., Goethova 1, 305 95 Plzeň, Czech Republic
SWIFT address: KOMBCZPPXXX
číslo účtu / account number: 4845500267
IBAN: CZ0401000000004845500267
Bankovní kód / Bank Code: 0100
Variabilní symbol / Variable symbol: 324003
Konstantní symbol / Constant symbol: 0308
Zpráva pro příjemce / Details of payment: příjmení a jméno / Name and Surname
Poplatek / Charges-details: OUR

Za organizační tým

                         JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. JUDr. Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.             

Kontakt: Hana Slavíková
               telefon: 37763 7259
               e-mail: slavikh@kpd.zcu.cz

                                          Pozvánka ke stažení:  Pozvanka (pdf)                Invitation: Invitation (pdf)

Patička