Přejít k obsahu

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci
k výročí vzniku československého státu

Stát a právo v běhu času

která se bude konat ve dnech 14. a 15. 6. 2018
na Fakultě právnické ZČU, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa a dalších významných státoprávních výročí připravujeme mezinárodní konferenci, jejímž prostřednictvím se chceme důstojně přihlásit ke státoprávnímu odkazu českých zemí. Konference je pojata jako interdisciplinární, kdy vedle právních historiků a právníků zabývajících se zejména právem ústavním a státovědou, kteří budou jistě tvořit jádro vystupujících, uvítáme také účast právníků zabývajících se i dalšími odvětvími práva, historiků, archivářů, archeologů a dalších odborníků zabývajících se ve své vědecké práci problematikou související s vývojem státu a práva od jeho počátků až do současnosti. Vzhledem k významu tohoto výročí je konference koncipována také jako společenská událost.

Tematické okruhy:

 1. Suverenita, stát a státnost ve střední Evropě
 2. Kontinuita a diskontinuita státu a práva ve středoevropském vývoji
 3. Ústavněprávní vývoj českých zemí ve středoevropském kontextu
 4. Vývoj ústav a ústavních listin
 5. Vývoj postavení hlavy státu
 6. Státní symbolika a její projevy ve hmotné kultuře
 7. Právní postavení národnostních a etnických menšin a jeho vývoj
 8. Materiální a právní nástroje k zajištění státu
 9. Regiony a jejich úloha v genezi státních útvarů
 10. Mocenské struktury na našem území. Jejich podoba, vývoj a odraz v historických a archeologických pramenech
 11. Odraz mocenských a vojenských konfliktů v historických a archeologických pramenech od počátku státnosti až po současnost

Konference je připravována jako dvoudenní, kdy vedle samotných konferenčních zasedání bude připraven také kulturně-společenský program. Předpokládaná délka příspěvků je cca 15 min. Vědeckým výstupem s trvalou hodnotou, který bude připomínat významná výročí české státnosti, bude recenzovaný sborník příspěvků z konference.

Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština, němčina, angličtina

Přihlášky spolu s anotacemi konferenčních příspěvků prosíme vyplnit elektronicky nejpozději do 1. 6. 2018
                  na adrese:  https://fpr.zcu.cz/Stat2018

Ubytování není zajišťováno ani hrazeno. Doporučujeme hotely v okolí sídla fakulty – přehled ubytování:

https://www.plzen.eu/turista/ubytovani-a-gastronomie/.

Konferenční poplatek: Kč 1.000,-- nebo EUR 42,--

Konferenční poplatek v korunách (Kč 1.000),-- prosíme zaplatit do 2. 6. 2018 na účet vedený u Komerční banky,
č. ú. 4811530257/0100
Variabilní symbol: 324003
Konstantní symbol: 0308
Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno

Údaje pro platby ze zahraničí:
Příjemce / Beneficiary: Zapadoceska univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech Republic
Bank transfer to: Komerční banka, a.s., Goethova 1, 305 95 Plzeň, Czech Republic
SWIFT address: KOMBCZPPXXX
číslo účtu / account number: 4811530257
IBAN: CZ8101000000004811530257
Bankovní kód / Bank Code: 0100
Variabilní symbol / Variable symbol: 324003
Konstantní symbol / Constant symbol: 0308
Zpráva pro příjemce / Details of payment: příjmení a jméno / Name and Surname
Poplatek / Charges-details: OUR

Konferenční poplatek v eurech (EUR 42,--) prosíme zaplatit do 2. 6. 2018 na účet vedený u Komerční banky,
č. ú. 4845500267/0100
Variabilní symbol: 324003
Konstantní symbol: 0308
Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno

Údaje pro platby ze zahraničí:
Příjemce / Beneficiary: Zapadoceska univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech Republic
Bank transfer to: Komerční banka, a.s., Goethova 1, 305 95 Plzeň, Czech Republic
SWIFT address: KOMBCZPPXXX
číslo účtu / account number: 4845500267
IBAN: CZ0401000000004845500267
Bankovní kód / Bank Code: 0100
Variabilní symbol / Variable symbol: 324003
Konstantní symbol / Constant symbol: 0308
Zpráva pro příjemce / Details of payment: příjmení a jméno / Name and Surname
Poplatek / Charges-details: OUR

Za organizační tým

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

JUDr. Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.

 

Kontakt: Hana Slavíková
                telefon: 37763 7259
                e-mail: slavikh@kpd.zcu.cz
Pozvánka ke stažení: Pozvanka (pdf)

Patička