Přejít k obsahu

UnieObhajcu

Přípravné řízení dnes a zítra

JUDr.T.Sokol

 Ve čtvrtek 20. června 2019 proběhla v budově Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni  odborná trestněprávní konference Přípravné řízení dnes a zítra. Konferenci uspořádala Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni společně s Unií obhájců ČR.

Tématem konference bylo přípravné řízení, které "zahajuje" trestní proces a z hlediska svého pojetí a zákonné úpravy je stěžejním stadiem trestního řízení. Na konferenci zazněla řada témat, zejména se zaměřením na rekodifikaci trestního práva procesního. Konference byla vhodnou a optimální platformou pro diskuzi nad současným pojetím, stavem a i směřováním přípravného řízení v rámci trestního procesu.

Na konferenci vystoupilo mnoho významných osobností v trestním právu, mimo jiné:

▪   prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. – místopředseda Ústavního soudu ČR, Právnická fakulta Masarykovy Univerzity

▪   prof. JUDr. Jan Musil, CSc. – emeritní soudce Ústavního soudu ČR, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

▪   prof. JUDr. Helena Válková, CSc. – zmocněnkyně Vlády ČR pro lidská práva, poslankyně PSP ČR

▪   JUDr. Jaroslav Bureš – předseda Vrchního soudu v Praze

▪   JUDr. Libor Vávra – předseda Městského soudu v Praze

▪   doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy

▪   doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M. – Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

▪   JUDr. Jiří Říha, Ph.D. – předseda pracovní komise pro nový trestní řád, Nejvyšší soud ČR

▪   JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D. – Nejvyšší státní zastupitelství

▪   doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. – advokát

Podrobný program je zde.

Další informace na stránkách Unie obhájců ČR

Patička