Přejít k obsahu

 

NadejePravVedy3


vítejte na mezinárodní konferenci mladých vědeckých pracovníků

NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 2021

Právní věda v praxi

konanou on-line, dne 26. listopadu 2021

Sipka-hneda  The conference invitation

Vítáme Vás na úvodní stránce 10. ročníku mezinárodní konference Naděje právní vědy, jež se uskuteční on-line 26. listopadu 2021 od 8:40h SEČ. Konferenci pořádá Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni. Umožňuje prezentovat širokou škálu příspěvků na aktuální témata právní vědy a její aplikace v praxi, a to i díky účasti jak nejmladší generace právních vědců a praktiků, tak významných odborníků napříč právními odvětvími středoevropského prostoru.

Konference se odehrává v prostředí Google Meet.

Sipka-hneda Zpráva o průběhu konference

Sipka-hneda  Program:

8:40-09:00h Úvodní slovo proděkana pro vědu a výzkum Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni JUDr. Viléma Knolla, Ph.D.

Odkaz k připojení: https://meet.google.com/baq-rcpa-awy

 

9:00-14:00h Jednání v jednotlivých sekcích:

.

Sipka-hneda  Pokyny pro odevzdání příspěvků

.

Organizační tým:

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum

JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D., katedra občanského práva

JUDr. Vladislav Vnenk, Ph. D., katedra ústavního práva

Mgr. Jakub Hablovič

Mgr. Karolína Hanzlová

Mgr. Bc. Kateřina Heřmanová

Mgr. Bc. Denisa Kotroušová

Mgr. Vojtěch Vrba

Kontakt:

Mgr. Jakub Hablovič: hablovic@kpo.zcu.cz

.

Akce je podpořena projektem ZČU SVK1-2021-021 „Naděje právní vědy – Právní věda v praxi 2021“

Patička