Přejít k obsahu
konference4
Pravo4

Ve dnech 15. a 16. června 2017 uspořádala Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni mezinárodní vědeckou konferenci Naděje právní vědy 2017 s podtitulem „Právní věda v praxi“. Konference se aktivně zúčastnili na čtyři desítky odborníků z České republiky, Slovenska a Polska.

Jádrem prvního konferenčního dne byl blok zvaných přednášek, druhý den pak konference probíhala souběžně v několika sekcích. Účastníci si vyslechli odborné přednášky z různých oborů a diskutovali na řadu aktuálních témat z teorie i právní praxe. Kromě vědeckých pracovníků se konference zúčastnila i řada studentů magisterského a zejména doktorského studia. Poslechnout si aktuální vědecké poznatky přijeli i odborníci z řad advokátů, soudců a dalších právních odvětví. Rozsáhlou diskusi vyvolala mimo jiné témata rodinného práva v oblasti péče o děti, neboť se konference zúčastnili pracovníci slovenského Úradu komisára pre deti.

K vyzvaným přednáškám byli pozváni významní odborníci spjatí s plzeňskou právnickou fakultou. Pozvání přijala emeritní ústavní soudkyně a předsedkyně senátu Krajského soudu v Plzni JUDr. Vlasta Formánková, vedoucí katedry obchodního práva prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc., člen katedry obchodního práva a katedry občanského práva a garant doktorského studia doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D., vedoucí katedry teorie práva doc. JUDr. František Cvrček, Ph.D. a předseda senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. Josef Holejšovský. Předmětem jejich kritických příspěvků se neplánovaně shodně stal neutěšený současný stav právního řádu, postavení soudů a soudců v systému práva a státu, rekodifikace soukromého práva a v neposlední řadě i morální a osobnostní kultura stávajícího politického života.

Konference byla zorganizována na základě projektu podpořeného v rámci grantového systému ZČU Studentské vědecké konference 2017.

Všechny příspěvky z konference budou shromážděny ve sborníku Naděje právní vědy 2017, který bude vydán ještě v letošním roce.
 

Patička