Přejít k obsahu
konference4

Ve dnech 21. a 22. října 2016 proběhla v Resortu Brdy v Mýtě u Rokycan vědecká konference s názvem „Uprchlická krize – naděje nebo zkáza?“. Akci organizoval studentský spolek Ius Infinitum ve spolupráci s Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni, generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, Spolkem přátel Fakulty právnické ZČU a Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk.

Úvodního slova se vedle děkana Fakulty právnické docenta Jana Paulyho a zástupců výše uvedených partnerů ujal starosta města Mýto pan František Končel, který účastníky vřele přivítal a ředitel spolku IUS INFINITUM z.s. Mgr. Bc. Michal Volf. V rámci konference vystoupila více než desítka řečníků z řad akademiků, studentů, ale taktéž i odborníků s praktickými zkušenostmi s danou problematikou, kteří patří mezi absolventy Fakulty právnické.

Závěrem lze konstatovat, že aktuální a náročné téma bylo uchopeno z různých úhlů pohledu v zájmu toho, aby se pokud možno zobrazilo v celé jeho šíři. Několik desítek účastníků vyjádřilo přání sejít se na stejném místě opět v souvislosti s konáním další konference s neméně poutavým tématem.

Patička