Přejít k obsahu

Situace2b

Dne 24. 5. 2019 uspořádala katedra ústavního a evropského práva Fakulty právnické ZČU kolokvium s názvem

„Nestandardní bezpečnostní situace ve státě –

ústavní, evropský a mezinárodní pohled“

Kolokvium bylo uspořádáno v rámci projektu studentské grantové soutěže  SGS – 2019 – 026 „Suverenita, bezpečnost státu a lidská práva ve vztahu k evropské integraci a aplikaci práva.“

V celkem dvanácti příspěvcích přednášející z řad vyučujících i studentů přinesli celou řadu zajímavých postřehů z této oblasti napříč jednotlivými právními odvětvími. Výsledkem tohoto kolokvia bude sborník, který bude obsahovat písemná zpracování všech příspěvků.

Situace1b

Patička