Přejít k obsahu

 | 

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci

Střední Evropa a vznik Státu Izrael

která se bude konat v pátek 20. dubna 2018
na Fakultě právnické ZČU, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň

pod záštitou jeho exelence
Daniela Merona, velvyslance Státu Izrael

Konference je zaměřena zejména na právněhistorické souvislosti vzniku Státu Izrael ze středoevropské perspektivy. Bude se věnovat zejména československé pomoci při vzniku Státu Izrael, přičemž uvítáme také příspěvky věnované i širším (zejména středoevropským) souvislostem, jako je mezinárodněprávní problematika související se vznikem Státu Izrael, respektive s uplatněním Plánu OSN na rozdělení Palestiny v praxi, přístup dalších zemí k vznikajícímu státu, problematika mezinárodního obchodu se zbraněmi ve 40. a 50. letech 20. století, otázka právního postavení žoldnéřů a dobrovolníků či perzekuce účastníků proizraelských aktivit po roce 1950. V rámci konference budou mimo jiné prezentovány předběžné výsledky projektu „Právo v běhu času 2“.

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina, polština, němčina

Přihlášky spolu s anotacemi konferenčních příspěvků prosíme vyplnit elektronicky nejpozději do 12. dubna 2018
                  na adrese:  https://fpr.zcu.cz/Izrael

Předpokládaná délka příspěvků je cca 15 minut.
Přednesené příspěvky budou publikovány v postkonferenční publikaci.

Za organizační tým

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. JUDr. Tomáš Pezl

 

Kontakt: Hana Slavíková
                telefon: 37763 7259
                e-mail: slavikh@kpd.zcu.cz
Pozvánka ke stažení: Pozvanka (pdf)

Patička