Přejít k obsahu
konference4
Pravo4

Ve dnech 26.10. - 27.10.2017 se konala na půdě naší Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni mezinárodní konference na téma: „Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie; východiska a perspektivy“

Záštitu nad touto konferencí, kterou pořádala katedra ústavního a evropského práva, převzal děkan Fakulty právnické doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. Konference byla tematicky pojata šířeji tak, aby na ní mohli se svými odbornými příspěvky vystoupit experti z oboru ústavního, evropského ale i mezinárodní práva. Tento záměr se ukázal být správným, neboť se tak naší konference zúčastnili kolegové ze všech právnických fakult v České republice, dále kolegové ze Slovenska, Polska, Holandska, a dokonce i z Íránu.

V prvním odpoledním panelu konference. dne 26.10.2017 vystoupil jako první přímo děkan Fakulty právnické doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. Následovaly vysoce odborné a zajímavé příspěvky domácích, ale i zahraničních expertů, mezi kterými lze jmenovat především JUDr. Vlastu Formánkovou, prof. Václava Pavlíčka, doc. Pavla Maršálka a prof. Karima Eshragha z Univerzity v Leidenu. Následovala obsáhlá diskuse účastníků z řad akademiků i studentů naší fakulty, která reflektovala aktuální témata ochrany nezávislosti soudnictví, definování evropských hodnot a jejich reálné prosazování, aktuální situace porušování ústavy ve Španělsku, a především situaci islámu v současné Evropě. Druhý den konference se nesl ve znamení podnětných příspěvků kolegů z domova, ze Slovenska a Polska, kteří ve světle individuálních pokusů o definování hodnot spojené Evropy kriticky hodnotili jejich aplikaci či reálné prosazování. Pro české odborné publikum byla nesmírně podnětná následná diskuse na téma ústavní situace v Polsku a možnosti aplikace čl. 7 Smlouvy o Evropě, jako aktivace společné obrany hodnot Evropy.

Písemným výstupem z konference bude společná monografie řečníků, která bude financována především z grantových prostředků FPR ZČU.

Poděkování za pomoc při skvělé organizaci konference a za její úspěšné konání patří naší fakultě, členům katedry ústavního a evropského práva především JUDr. Zuzaně Vostré Ph.D. a p. Ivaně Jurčové, dále studentskému spolku Ius Infinitum a Nadaci pro demokracii a rozvoj. Díky patří i všem aktivním účastníkům a hostům naší úspěšné konference, která se konala v době celospolečensky rozjitřené, přesto ve velmi přátelském duchu.

doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
vedoucí KÚP FPR ZČU

Patička