Přejít k obsahu
konference4
Proces

Dne 19. 9. 2017 se na půdě Fakulty právnické ZČU v Plzni konala konference Výzvy českého civilního procesu. Jejím cílem bylo zamyšlení, zda a jak civilní proces reformovat. Pozvání přijali a na konferenci vystoupili přednášející z celé České republiky a rovněž kolegyně ze Slovenska. Více než šedesátičlenné publikum tvořili studenti, soudci a další zástupci odborné veřejnosti. V osmi příspěvcích byl představen věcný záměr nového civilního řádu soudního, nová procesní úprava na Slovensku, úskalí elektronizace justice a otázky pracovněprávního soudnictví. Příspěvky podnítily publikum k živé diskuzi, čímž se naplnil záměr organizátorů konference.
 

Patička