Přejít k obsahu
konference4
baufert4

Dne 3. listopadu 2017 uspořádala Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni vědecké kolokvium na téma Balfourovy deklarace. Kolokvium se konalo den poté, co uplynulo 100 let od vydání tohoto zásadního dokumentu pro další vývoj Blízkého východu. Kolokvia se zúčastnil velvyslanec Státu Izrael pan Daniel Meron, který zároveň přednesl první příspěvek věnovaný nejenom Balfourově deklaraci, ale i podpoře a vztahu Tomáše Garrigue Masaryka k Palestině a ke snaze o vytvoření Izraele. baufert1Další řečníci byli z řad akademických pracovníků a studentů. Jejich příspěvky byly zaměřeny zejména na právní aspekty Balfourovy deklarace, vznik a existenci britského mandátu nad Palestinou a plánu na rozdělení Palestiny z roku 1947. Všechny příspěvky vyvolaly odbornou diskusi, a to jak v rámci kolokvia tak i následně v kuloárech.

Patička